Direktiv om optagelse af bromuconazol som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/92/EU af 21. december 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bromuconazol som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 338 af 22. december 2010, s. 44

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik