Direktiv om optagelse af 6-benzyladenin som aktivstof

Kommissionens direktiv 2011/1/EU af 3. januar 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 6-benzyladenin som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/941/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 1 af 4. januar 2011, s. 5

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik