Direktiv om optagelse af clethodim som aktivstof

Kommissionens direktiv 2011/21/EU af 2. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clethodim som aktivstof og om ændring af beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 58 af 3. marts 2011, s. 49

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik