Direktiv om optagelse af oryzalin som aktivstof

Kommissionens direktiv 2011/27/EU af 4. marts 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oryzalin som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 60 af 5. marts 2011, s. 12

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik