Direktiv om optagelse af sintofen som aktivstof

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/40/EU af 11. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage sintofen som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 97 af 12. april 2011, s. 34

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik