Direktiv om optagelse af aluminiumsulfat som aktivstof

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/47/EU af 15. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage aluminiumsulfat som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/941/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 102 af 16. april 2011, s. 24

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik