Direktiv om optagelse af cyproconazol som aktivstof

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/56/EU af 27. april 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cyproconazol som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 108 af 28. april 2011, s. 30

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik