Direktiv om forlængelse af optagelsen af carbendazim som aktivstof

Kommissionens direktiv 2011/58/EU af 10. maj 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at forlænge optagelsen af carbendazim som aktivstof (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 122 af 11. maj 2011, s. 71

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik