Direktiv om optagelse af tebufenozid som aktivstof

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/60/EU af 23. maj 2011 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tebufenozid som aktivstof og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 136 af 24. maj 2011, s. 58

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik