Direktiv om optagelse af abamectin som et aktivt stof

Kommissionens direktiv 2011/67/EU af 1. juli 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage abamectin som et aktivt stof i bilag I hertil (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 175 af 2. juli 2011, s. 13

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik