Direktiv om mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2011/68/EU af 1. juli 2011 om ændring af direktiv 2003/90/EF og 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i henholdsvis Rådets direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorter af landbrugsplantearter og grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 175 af 2. juli 2011, s. 17

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik