Direktiv om betegnelser for tekstilprodukter

Kommissionens direktiv 2011/73/EU af 29. juli 2011 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 198 af 30. juli 2011, s. 30

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i Retsinformation eller EUR-Lex
Denne artikel dækker disse emner:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik