Direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 197 af 24. juli 2012, s. 38

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2008) 0810

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik