Direktiv om konsulær af unionsborgere i udlandet

Rådets direktiv (EU) 2015/637 af 20. april 2015 om koordinations- og samarbejdsforanstaltninger for at lette konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande og om ophævelse af afgørelse 95/553/EF

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 106 af 24.4.2015, s. 1–13

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2011) 0881

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik