Direktiv om beregningsmetoder og indberetningskrav vedr. kvaliteten af benzin og dieselolie

Rådets direktiv (EU) 2015/652 af 20. april 2015 om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 107 af 25.4.2015, s. 26–67

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2014) 0617

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik