Direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver

Kommissionens direktiv 2015/1127/ EU af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 184 af 11.7.2015, s. 13–15 

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik