Direktiv om kvaliteten af benzin og dieselolie og fremmelse af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 239 af 15.9.2015, s. 1–29

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2012) 0595

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik