Direktiv om handel med sædekorn

Kommissionens gennemførelsesdirektiv (EU) 2015/1955 af 29. oktober 2015 om ændring af bilag I og II til Rådets direktiv 1966/402/EØF om handel med sædekorn (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 284 af 30.10.2015, s. 142–145

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik