Direktiv om en undtagelse for bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere i reservedele til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr eller elektronmikroskoper

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2016/585 af 12. februar 2016 om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU for så vidt angår en undtagelse for bly, cadmium, hexavalent chrom og polybromerede diphenylethere (PBDE) i reservedele nyttiggjort fra og anvendt til reparation eller fornyelse af medicinsk udstyr eller elektronmikroskoper (EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 101 af 16.4.2016, s. 12–14

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik