Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (EØS-relevant tekst.)

 

Offentliggørelse i EU-Tidende: EUT L 158 af 14.6.2019, s. 125–199 

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2016) 0864

Forskrifter, der gennemfører direktivet:

Retsinformation

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik