Bruxelles, 29.-30. oktober 2009

EU's stats- og regeringschefer mødes til topmøde under det svenske EU-formandskab den 29.-30. oktober 2009 i Bruxelles. Det svenske EU-formandskab har offentliggjort den foreløbige dagsorden for Det Europæiske Råds møde den 29. og 30. oktober 2009.

Denne artikel dækker disse emner:
Formandskabet koncentrerer dagsordenen om følgende punkter:
  • Institutionelle emner. 
  • Klima. 
  • Den økonomiske situation.
  • Østersøstrategien.
  • Ulovlig indvandring. 
  • Eksterne relationer. 

Under det første punkt hører Lissabontraktaten og en afklaring af det "forbehold" overfor det såkaldte Charter om grundlæggende rettigheder, som den tjekkiske præsident har betinget sig, før han vil undertegne Lissabontraktaten. Tjekkiet er det eneste medlemsland, der endnu ikke har godkendt Lissabontraktaten endeligt.

Med den tjekkiske forfatningsdomstols udskydelse af spørgsmålet om, hvorvidt domstolen vil behandle en ny klage over Lissabontraktaten, forventes stats- og regeringscheferne ikke at træffe afgørelse om besættelsen af Lissabontraktatens nye poster - en fast formand og en højtstående repræsentant - samt nedsættelsen af den nye Europa-Kommission.

Under behandlingen af punktet om klima skal stats- og regeringscheferne drøfte forberedelserne af den globale klimakonference i København til december. Specielt finansieringsmekanismerne for udviklingslandenes klimatilpasninger og konkrete bidragsforpligtigelser fra EU ventes at være genstand for debat.

Som bidrag til drøftelserne fremlagde Europa-Kommissionen den den 10. september 2009 en meddelelse (KOM (2009) 0475) med et overslag over det forventede finansieringsbehov i forbindelse med udviklingslandenes klimatilpasninger - herunder EU-landenes bidrag.

EU's økonomi- og finansministre kunne på et rådsmøde den 20. oktober 2009 ikke opnå enighed om dette spørgsmål. EU's miljøministre behandlede EU's position op til klimakonferencen i København på et rådsmøde den 21. oktober 2009. EU's position er beskrevet i konklusionerne fra rådsmødet.

Du kan læse mere om dagsordnen i formandskabets kommenterede dagsorden (dagsorden af 8. september 2009).

Yderligere informationer

Konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 

EU-note om topmødet om udfaldet af EU-topmødet

Invitation fra det svenske EU-formandskab 

Europaudvalgets bilag 

Statsministerens afrapportering fra EU-topmødet til Europaudvalget  den 5. november 2009

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik