L 78 Forslag til lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v.
(aktieavancebeskatningsloven).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 37

Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
12-12-2005
Samling:
2005-06
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Hvad er baggrunden for, at der i lovforslaget er valgt, at aktier omfattet af overgangsbestemmelsen i lovforslagets § 44 om skattefrihed for små beholdninger af børsnoterede aktier skal indgå i beregning af skattemæssig anskaffelsessum for efterfølgende anskaffede (skattepligtige) aktier efter gennemsnitsmetoden med den faktiske anskaffelsesværdi for aktierne i beholdningen den 31/12-2005, og ikke med de pågældende aktiers kursværdi 31/12-2005?

Endeligt svar

Dokumentdato:
15-12-2005
Modtaget:
15-12-2005
Omdelt:
15-12-2005
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik