L 170 Forslag til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge
(dagtilbudsloven).
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Socialudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 9

Til:
familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Dato:
30-03-2007
Samling:
2006-07
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Ministeren bedes oplyse, om ministerens udtalelse i en kronik i Kristeligt Dagblad den 27. februar 2007, hvor ministeren udtaler: ”Det fremgår af lovforslaget, at dag-, fritids- og klubtilbuddenes primære formål er at skabe trivsel, udvikling og læring hos børnene. For mig er det vigtigt, at det også bliver tydeligt, at det er det altoverskyggende formål”, skal tages som udtryk for, at formålet i § 1, nr. 1 er overordnet formålene i § 1, nr. 2-4?

Endeligt svar

Dokumentdato:
18-04-2007
Modtaget:
18-04-2007
Omdelt:
24-04-2007
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik