Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/109/EF for at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte personer under international beskyttelse

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/109/EF for at udvide dets anvendelsesområde til at omfatte personer under international beskyttelse

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/51/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20070298.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
06.06.2007
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
CNS/2007/0112
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 79, stk. 2, litra a) TEUF, Art. 79, stk. 2, litra b) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
  • 26-11-2010 kl. 10:00
    Møde nr. 9 i Europaudvalget
  • 05-11-2010 kl. 10:00
    Møde nr. 6 i Europaudvalget

Med ændringsforslaget lægges der op til, at direktiv 2003/109/EF udvides til at omfatte personer, der har opholdstilladelse i en medlemsstat i medfør af subsidiære former for beskyttelse i henhold til medlemsstaternes internationale forpligtelser, samt flygtninge og personer, der har ansøgt om flygtningestatus.

Ændringsforslaget pålægger endvidere medlemsstaternes en pligt til at dokumentere, at en person har opnået international beskyttelse i vedkommendes opholdstilladelse. Samtidig introducerer direktivet bestemmelser om de involverede medlemsstaters informationsudveksling vedrørende den udlændinges opnåelse af beskyttelse. 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Oversigt over forslag til EU-retsakter (lovgivningsretsakter) 07.01.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 167

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10 (integrationsdelen) 10.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 6

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10 11.11.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 26. november 2008, kl. 07.00 18.12.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 129

2008-09

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA - 27-28/11-08 - integrationsdelen 05.12.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

Bilag 5

2008-09

2908. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 27.-28. november 2008 27.11.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

2008-09

2890. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 25. september 2008 20.11.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 25/9-08

2008-09

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/11-08 - integrationsdelen 12.11.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/11-08

Bilag 3

2008-09

Offentligt referat fra Europaudvalgets mødet 19/9-08 06.10.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 463

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 25/9-08 02.10.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 25/9-08

Bilag 3

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 25/9-08 - integrationsdelen 12.09.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 25/9-08

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Spm. om direktivforslagets indvirkning på danske love i tilfælde af, at det danske forbehold var afskaffet, til udenrigsministeren 08.09.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0298

Spørgsmål 4

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0298 - svar på spm. 4. fra udenrigsministeren 01.10.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0298

Spørgsmål 4

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 24-25/7-08 - integrationsdelen 08.08.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

Bilag 7

2007-08 (2. samling)

2887. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 24.-25. juli 2008 24.07.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

2007-08 (2. samling)

Spm. om mangelfuld besvarelse af KOM (2007) 0298 - spørgsmål 1, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 16.07.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0298

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0298 - svar på spm. 3, fra udenrigsministeren 25.08.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0298

Spørgsmål 3

2007-08 (2. samling)

Spm. om EU skal afgøre, hvornår udlændinge skal have permanent ophold, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 15.07.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0298

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0298 - svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 22.07.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0298

Spørgsmål 2

2007-08 (2. samling)

Integrationsministeren talepapirer vedr. den skriftlige forelæggelse af RIA 24.-25/7-08 11.07.2008 Diverse

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

Bilag 3

2007-08 (2. samling)

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde RIA 24-25/7-08 - integrationsdelen 10.07.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/7-08

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/5-08 17.06.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 315

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 5.-6/6-08 - integrationsdelen 11.06.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 5-6/6-08

Bilag 7

2007-08 (2. samling)

2873. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 5.–6. juni 2008 05.06.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 5-6/6-08

2007-08 (2. samling)

Spm. om konsekvenserne for Danmarks udlændingepolitik hvis det danske forbehold på det retlige omåde ophæves, til udenrigsministeren, kopi til integrationsministeren 03.06.2008 Udvalgsspørgsmål

KOM (2007) 0298

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

EUU KOM (2007) 0298 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 11.07.2008 Endeligt svar

Svar på KOM (2007) 0298

Spørgsmål 1

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 5-6/6-08 - integrationsdelen 22.05.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 5-6/6-08

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

EUU 2863 - svar på spm. 1, fra udenrigsministeren 09.05.2008 Endeligt svar

Rådsmøde RIA 18/4-08

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 18/4-08 - justitsdelen 29.04.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 18/4-08

Bilag 6

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/4-08 28.04.2008 Referat

EUU alm. del

Bilag 237

2007-08 (2. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 18/4-08 - integrationsdelen 25.04.2008 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 18/4-08

Bilag 5

2007-08 (2. samling)

2863. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 18. april 2008 18.04.2008 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 18/4-08

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 18/4-08 fsva. integrationsministerens punkter 03.04.2008 Samlenotat

Rådsmøde RIA 18/4-08

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 30/11-07 18.12.2007 Referat

EUU alm. del

Bilag 49

2007-08 (2. samling)

2838. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 6.-7. december 2007 Formand Rui PEREIRA Portugals indenrigsminister Alberto COSTA Portugals justitsminister 07.12.2007 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - justitsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 1

2007-08 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 6.-7/12-07 - integrationsdelen 22.11.2007 Samlenotat

Rådsmøde RIA 6-7/12-07

Bilag 2

2007-08 (2. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik