L 207 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love.
(Forhøjelse af energiafgifterne, afgift på erhvervenes energiforbrug, afgiftsmæssig ligestilling af central og decentral kraft-varme, afgift på smøreolie m.v. og forhøjelse af affaldsafgiften).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2008-09
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 29

Af:
Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S)
Til:
skatteminister Kristian Jensen (V)
Dato:
11-05-2009
Samling:
2008-09
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Efter det oplyste er farligt affald der eksporteres fritaget for afgift. Det ønskes derfor oplyst, hvor høj afgiften for farligt affald er i vores nærmeste konkurrentlande (Sverige og Tyskland og om muligt UK, Norge og de baltiske lande) opgjort på sammenlignelig basis med den nu for Danmark foreslåede afgift.

Endeligt svar

Dokumentdato:
20-05-2009
Modtaget:
20-05-2009
Omdelt:
20-05-2009
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik