L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.
(Midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger, afskaffelse af særligt ægtefællefradrag m.v.).
Af: Skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2009-10
Status: Stadfæstet

Spørgsmål 7

Til:
skatteminister Troels Lund Poulsen (V)
Dato:
17-05-2010
Samling:
2009-10
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Finder ministeren det rimeligt, at udligningsskatten er udformet på en måde, så den rammer pensionister forskelligt og tilfældigt afhængigt af, hvor lang en udbetalingsperiode de enkelte har valgt, og vil ministeren redegøre for, hvordan en model, hvor beskatningen afhænger af den valgte udbetalingsperiode, kan leve op til lovforslagets intention om, at udligningsskatten skal neutralisere en utilsigtet gevinst for eksisterende pensionsopsparing fradraget med højere marginalskatter?

Endeligt svar

Dokumentdato:
21-05-2010
Modtaget:
21-05-2010
Omdelt:
21-05-2010
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik