Direktiv om den europæiske beskyttelsesordre

Initiativ med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2011/99/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

COD20100802.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
22.01.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0802
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 82, stk. 1, litra d) TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
  • 26-11-2010 kl. 10:00
    Møde nr. 9 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 1. februar 2010, jf Lissabontraktatens protokol nr. 2 om nærhedsprincippet

Læs begrundelsen for forslaget 

Læs resumé af den detaljerede analyse i overensstemmelse med artikel 5 i protokol nr. 2 til Lissabontraktaten

Med den europæiske beskyttelsesordre forsøger man med enkle gennemførelsesforanstaltninger i medlemsstaterne at sikre effektiv beskyttelse i en hvilken som helst EU-medlemsstat, som ofret måtte flytte til, for at undgå, at gerningsmanden eller den person, der forårsager faren, begår en ny forbrydelse mod ofret dér, idet ofret i denne stat ydes en beskyttelse svarende til beskyttelsen i den stat, der traf foranstaltningen, og til beskyttelsen af andre ofre i fuldbyrdelsesstaten.
 
Den europæiske beskyttelsesordre tjener således tre formål:

  1. at beskytte personen i den medlemsstat, som vedkommende flytter til, kaldet fuldbyrdelsesstaten, mod en ny forbrydelse fra gerningsmandens eller den formodede gerningsmands side
  2. at sikre et beskyttelsesniveau i den medlemsstat, som ofret flytter til, der svarer til beskyttelsesniveauet den medlemsstat, der traf foranstaltningen
  3. at hindre ikke-forskelsbehandling af ofret, der rejser til fuldbyrdelsesstaten, i forhold til ofre, der er omfattet af beskyttelsesforanstaltninger, som denne stat har truffet.

Forslaget er omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. 

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 22-23/9-11, justitsdelen 06.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 4

2011-12

3111. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 23. september 2011 22.09.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

2010-11 (2. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11 - justitsdelen 12.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10, justitsdelen 17.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (justitsdelen) 19.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/5-10 30.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 447

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 3-4/6-10 (justits) 15.06.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

Bilag 6

2009-10

3018. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, 3-4 June 2010 03.06.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 16/4-10 02.06.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 402

2009-10

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 16/4-10 26.05.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 389

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 3.-4./6-10 - justitsdelen 20.05.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 3-4/6-10

Bilag 2

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 23/4-10 - justitsdelen 05.05.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 22-23/4-10

Bilag 5

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/4-10 - justitsdelen 12.04.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/4-10

Bilag 3

2009-10

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 25.-26/2-10 fsva. justitsdelen 08.03.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 25-26/2-10

Bilag 7

2009-10

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 12/2-10 01.03.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 266

2009-10

2998. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Bruxelles, den 25. og 26 25.02.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 25-26/2-10

2009-10

Grundnotat om den europæiske beskyttelsesordre 22.02.2010 Grund- og nærhedsnotat

COD (2010) 0802

Bilag 1

2009-10

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 25-26/2-10 - justitsdelen 04.02.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 25-26/2-10

Bilag 1

2009-10

Orienteringsnotat om væsentlige sager på justitsministeriets område under spansk formandskab 1. halvår 2010 29.01.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 209

2009-10

Spm. om den udenlandske reaktion på varetægtsfængslingen af de fire Greenpeace-aktivister, der den 17/12-09 blev anholdt og varetægtsfængslet i 21 dage efter at have fremvist bannere med teksten "Politicians Talk, Leaders Act' ved Dronningens Gallamiddag i forbindelse med COP-15, til udenrigsministeren 05.01.2010 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 29

2009-10

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik