Møde nr. 29 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: fredag den 16. april 2010
Mødetidspunkt: Kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden
FO
1.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (Omarbejdning)

- Tidlig forelæggelse KOM (2009) 0126 Forelæggelse ved justitsministeren


2.

Rådsmøde nr. 3008 (retlige og indre anliggender) den 22.-23. april 2010

Forelæggelse ved justitsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3007 (landbrug og fiskeri) den 19. april 2010


L
4.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 2 og 3 nævnte møder2.

Rådskonklusioner om forebyggelse af økonomiske kriser og støtte til økonomisk aktivitet

- Vedtagelse


3.

SIS II: Statusopdatering vedrørende resultater af Milepælstest 1 (M1) og rådskonklusioner vedrørende SIS II

- Orientering KOM (2009) 0555


5.

Præsentation af Østrigs erfaringer med anvendelse af ad hoc samarbejde i forbindelse med afholdelsen af EM i fodbold i 2008

- Orientering


6.

Orientering om ministermøde med USA den 8. og 9. april 2010

- Orientering


10.

Kommissionens handlingsplan om implementering af Stockholm-programmet – såvel Integrationsministeriets som Justitsministeriets område

- Præsentation og drøftelse KOM (2009) 0262


11.

Rådets afgørelser om henholdsvis undertegnelse og indgåelse af en aftale mellem Unionen og Tyrkiet vedrørende tilbagetagelse af personer med ulovligt ophold*

- Orientering og drøftelse


14.

Udkast til rådsbeslutning om supplering af Schengen-grænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af FRONTEX*

- Vedtagelse KOM (2009) 0658


15.

Eventuelt


16.

Siden sidst

Udg. Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved Domstolen på Integrationsministeriets område


a.

C-434/09, McCarthy


Punkterne 1-3, 5-8 hører under Justitsministeriets ressort. Punkt 4 er delt ressort mellem Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. Punkt 9 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Punkt 10 er delt ressort mellem Justitsministeriet og Integrationsministeriet. Punkterne 11-14 og 16 hører under Integrationsministeriets ressort.


* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik