Forslag til direktiv om ret til information under straffesager

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til information under straffesager

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2012/13/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100392.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev KOM (2010) 0392.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.07.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0215
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 82, stk. 2 TEUF - (Omfattet af Danmarks retlige forbehold)
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 22-23/9-11, justitsdelen 06.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 4

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11 - justitsdelen 12.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 24-25/2-11 - Justitsdelen 03.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (justitsdelen) 19.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, justitsdelen 29.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde ria 7-8/10-10, justitsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 2

2009-10

Grund- og nærhedsnotat om forslag til direktiv om ret til information under straffesager 22.09.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0392

Bilag 1

2009-10

 • 25-10-2011 kl. 13:00
  Møde nr. 4 i Europaudvalget
 • 08-04-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 29 i Europaudvalget
 • 11-02-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 19 i Europaudvalget
 • 26-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 9 i Europaudvalget
 • 05-11-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 6 i Europaudvalget

 Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 1. september 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 27. oktober 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Tillæg: SEK(2010) 907 ; SEK(2010) 908

Kommissionen ønsker med forslaget at opstille minimumsregler for mistænktes og tiltaltes ret til information under straffesager. Det vil fremme anvendelsen af gensidig anerkendelse og derved forbedre det retlige samarbejde mellem EU's medlemsstater.

Kommissionen ønsker bl.a. at give mistænkte og tiltalte ret til: 

 • generel mundtlig information om deres rettigheder inden for strafferetsplejen (f. eks. retten til advokatbistand, information om tiltalen, aktindsigt, tolkning og oversættelse samt grundlovsforhør)
 • skriftlig information om rettigheder i forbindelse med anholdelse 
 • skriftlig information om rettigheder, der følger af en sag om fuldbyrdelsen af europæisk arrestordre
 • information om tiltalen
 • adgang til aktindsigt i sagens akter.

Det er værd at bemærke, at forslaget ikke fastsætter selve indholdet af reglerne inden for strafferetsplejen, men alene går ud på at give mistænkte og tiltalte ret til information om hvilke regler, der måtte gælde på området.

Forslaget fastsætter dog indholdsmæssige regler om aktindsigt i straffesager.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EUU alm. del - svar på spørgsmål 5 om opfølgning på oversigt vedr. retsforbeholdet, fra justitsministeren 03.12.2014 Endeligt svar

EUU alm. del

2014-15 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 25/10-11 06.01.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 210

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 11.11.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 8

2011-12

Revideret samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11 21.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 3

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 27-28/10-11, justitsdelen 14.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 27-28/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 22-23/9-11, justitsdelen 06.10.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 4

2011-12

Skriftlig forelæggelse af rådsmøder i Statsministeriet 19/9-11 under valgperioden 23.09.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 6

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 22-23/9-11 - justitsdelen 12.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 22-23/9-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/4-2011 04.05.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 393

2010-11 (1. samling)

Redegørelse for rådsmøde 11. - 12. april 2011 26.04.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3081. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 12. april 2011 12.04.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 11-12/4-11 - justitsdelen 31.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 11-12/4-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/2-11 23.03.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 333

2010-11 (1. samling)

3071. samling i Rådet Retlige og indre anliggender 25. februar 2011 09.03.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 24-25/2-11, justitsdelen 04.03.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 24-25/2-11 - Justitsdelen 03.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde RIA 24-25/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 26/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 157

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 2-3/12-10, justitsdelen 17.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 1/10-10 24.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 93

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 5/11-10 23.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 94

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (justitsdelen) 19.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 2-3/12-10 (integrationsdelen) 18.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10 11.11.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

3043. samling i Rådet Retlige og indre anliggender, Bruxelles, den 8.-9. november 2010 08.11.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/10-10, RIA-delen 04.11.2010 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 56

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, justitsdelen 29.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde RIA 8.-9/11-10, integrationsdelen 28.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 8-9/11-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde retlige og indre anliggender 7-8/10-10, justitsdelen 18.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

3034. samling i Rådet Retlige og indre anliggender Luxembourg, den 7.-8. oktober 2010 07.10.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde RIA 7-8/10

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde ria 7-8/10-10, justitsdelen 23.09.2010 Samlenotat

Rådsmøde RIA 7-8/10

Bilag 2

2009-10

Grund- og nærhedsnotat om forslag til direktiv om ret til information under straffesager 22.09.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0392

Bilag 1

2009-10

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik