Direktivforslag om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (Omarbejdning)

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved: Direktiv 2012/34/EU
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til direktiv

KOM20100475.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Protokol 2 brev vedr. KOM (2010) 0475.pdf

Ændret forslag

KOM20120119.pdf

Ændret forslag

KOM20120426.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
17.09.2010
Dokumenttype:
Forslag til direktiv
Procedurenummer:
COD/2010/0253
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 91 TEUF, Art. 91 TEUF, Art. 91 TEUF
EU's databaser om forslaget
 • 09-12-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 12 i Europaudvalget
 • 10-06-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 35 i Europaudvalget
 • 01-06-2011 kl. 07:00
  Møde nr. 34 i Europaudvalget
 • 25-03-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 27 i Europaudvalget
 • 19-11-2010 kl. 08:30
  Møde nr. 8 i Europaudvalget
Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 21. september 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 16. november 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev


Tilknyttede dokumenter: SEK(2010) 1043 og SEK(2010) 1042

Forslagets overordnede formål er at bidrage til, at der skabes et egentligt indre marked for jernbanetransportydelser. Dertil kommer formål om juridisk forenkling og afhjælpning af tre alvorlige problemer i jernbanesektoren (uhensigtsmæssig finansiering og prisfastsættelse af infrastrukturen, vedvarende konkurrencehindringer og manglen på et passende tilsyn). 

Forslaget sammenskriver direktiverne fra den første jernbanepakke til ét fælles direktiv og indeholder forenklinger og præciseringer af reglerne. Derudover indeholder direktivforslaget forslag til en række nye regler, der skal afhjælpe de tre ovennævnte problemer.

Da forslaget er en omarbejdning, vil der kun blive forhandling om nye regler. 

Blandt de nye regler er: 

 •  At stater, der ejer (direkte eller indirekte) en jernbanevirksomhed, ikke må kontrollere virksomheden mere end national selskabsret giver aktionærer i private selskaber muligheden for
 •  At medlemslandene skal udforme udviklingsstrategier for jernbaneinfrastruktur for mindst fem års perioder
 •  At servicefaciliteter i tilknytning til jernbanen (billetkontorer, værksteder, stationer mv.) skal stilles til rådighed for alle operatører og organiseret uafhængigt af et dominerende selskab på jernbanetransportområdet
 • En udvidelse af de informationer medlemslandene årligt skal sende til Kommissionen som bidrag til dennes overvågningsopgave.
 • En udvidelse af hvad der omfattes i beregningsgrundlaget for baneafgifter, så de omfatter alle direkte omkostninger. Bilaget der definerer dette indeholder dog primært hvad direkte omkostninger ikke omfatter. Forslaget omfatter bl.a. en udvidelse til at pålægge afgifter på støj, som der er mulighed for på vejtransport.
 • En styrkelse af tilsynsorganet, så der sikres større uafhængighed i personalesammensætningen. Det gives mulighed for at træffe afgørelser på eget initiativ (uden klage). Dertil udvides tilsynsorganets kompetencer til bl.a. at kunne afgørelser om afgifter og gennemførelse af revisioner hos infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder
 •  At alle ti bilag kan ændres af Kommissionen ved delegerede retsakter. Bilagene indeholder bl.a. en liste over jernbaneinfrastrukturelementer, oplysninger til overvågning af jernbanemarkedet og krav vedrørende omkostninger og afgifter i forbindelse med jernbaneinfrastruktur.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 9/12-11 02.04.2012 Referat

EUU alm. del

Bilag 365

2011-12

EUU alm. del - svar på spm. 24, fra europaministeren 21.12.2011 Endeligt svar

EUU alm. del

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde Transport, tele- og energi 12/12-11 - transportdelen 30.11.2011 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 12-13/12-11

Bilag 2

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 10/6-11 11.08.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 533

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 1/6-11 15.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 506

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11 24.06.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3098. samling i Rådet Transport, telekommunikation og energi TRANSPORT 16. juni 2011 16.06.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 1/6-11 vedr. oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde 07.06.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 435

2010-11 (1. samling)

Spm. om arbejdsgangene mellem Transportministeriet og DSB i forhold til Kommissionens forslag om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, til udenrigsministeren, kopi til transportministeren 01.06.2011 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0475

Spørgsmål 1

2010-11 (1. samling)

KOM (2010) 0475 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 28.06.2011 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0475

Spørgsmål 1

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 16/6-11, fælles europæisk jernbaneområde 01.06.2011 Beslutningsreferat

Rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 16/6-11 01.06.2011 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele- og energi 16/6-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 25/3-11 08.04.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 368

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde transport, tele og energi 31/3-11 - transport 17.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 31/3-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde den 19/11-10 23.12.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 156

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde transport, tele og energi 2-3/12-10 - transportdelen 10.12.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde transport, tele og energi 2-3/12-10

Bilag 8

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. transport, tele og energi 2-3/12-10, transportdelen 11.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde transport, tele og energi 2-3/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Grund- og nærhedsnotat om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde 18.10.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0475

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik