Overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:  Forordning (EU) nr. 1175/2011
Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

KOM20100526.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

Følgebrev protokol 2 KOM (2010) 0526.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
29.09.2010
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2010/0280
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 121, stk. 6 TEUF
EU's databaser om forslaget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 4/10-11 23.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 4/10-11

Bilag 1

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde almindelige anliggender 12/9-11 01.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde almindelige anl. 12/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 20/6-11 10.06.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 20/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 17/5-11, punkt 12+13 11.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 17/5-11

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/3-11 04.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 15/3-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/2-11 04.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 15/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 18/1-11 07.01.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 18/1-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 18/1-11 06.01.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 18/1-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde (økonomi og finans) 7/12-10 26.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde økofin 7/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Grund- og nærhedsnotat vedr. styrkelse af overvågningen af budgetstillinger 23.11.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0526

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde økofin 19/10-10 - pkt. 8aii og 10 11.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde økofin 19/10-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

 • 20-01-2012 kl. 10:30
  Møde i Europaudvalget
 • 09-09-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 40 i Europaudvalget
 • 17-06-2011 kl. 08:00
  Møde nr. 36 i Europaudvalget
 • 13-05-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 31 i Europaudvalget
 • 14-03-2011 kl. 10:30
  Møde nr. 23 i Europaudvalget
 • 11-02-2011 kl. 10:00
  Møde nr. 19 i Europaudvalget
 • 14-01-2011 kl. 11:00
  Møde nr. 15 i Europaudvalget
 • 03-12-2010 kl. 08:00
  Møde nr. 10 i Europaudvalget
 • 22-10-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 3 i Europaudvalget
 • 15-10-2010 kl. 10:00
  Møde nr. 2 i Europaudvalget

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 18. oktober 2010, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb den 13. december 2010.

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Europa-Kommissionen vedtog den 29/9 2010 en lovgivningspakke, som blandt andet har til formål at sikre en bredere og nøjere overvågning af finanspolitikkerne.

Lovgivningspakken består af seks retsakter: fire forslag vedrører finanspolitiske spørgsmål, herunder en gennemgribende reform af stabilitets- og vækstpagten, mens to nye forordninger skal sikre, at de makroøkonomiske ubalancer, der er ved at opstå i EU og euroområdet, opdages og håndteres effektivt.

Den forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten skal sikre, at EU-medlemsstaterne fører forsigtige finanspolitikker i økonomiske opgangstider for at opbygge de nødvendige reserver til økonomiske nedgangstider. For at bryde med den hidtidige efterladenhed i økonomiske opgangstider vil overvågningen af de offentlige finanser blive baseret på det nye koncept forsigtig finanspolitik, som skal sikre konvergensen hen imod målet på mellemlang sigt. Kommissionen kan rette en advarsel til medlemsstaterne i euroområdet i tilfælde af en væsentlig afvigelse fra en forsigtig finanspolitik.

De andre initiativer i pakken: KOM (2010) 0522, KOM (2010) 0523, KOM (2010) 0524, KOM (2010) 0525 og  KOM (2010) 0527.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".

Titel Dato Dokumenttype Nummer
EU’s tiltag i forbindelse med den finansielle og økonomiske krise 21.11.2011 EU note

EU-note

E 12

2011-12

3122. samling i Rådet Økonomi og finans 08.11.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 8/11-11

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde Økofin 4/10-11 14.10.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 4/10-11

Bilag 3

2011-12

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 9/9-11 11.10.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 28

2011-12

3115. samling i Rådet Økonomi og finans 4. oktober 2011 04.10.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 4/10-11

2011-12

Skriftlig forelæggelse af rådsmøde beskæftigelse m.v. 3/10-11, økofin 4/10-11 og transport m.v. 6/10-11 29.09.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 10

2011-12

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 4/10-11 23.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 4/10-11

Bilag 1

2011-12

Redegørelse vedr. rådsmøde (almindelige anliggender 12/9-11 19.09.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde almindelige anl. 12/9-11

Bilag 2

2011-12

Orienterende notat om uformelt økonomi- og finansministermøde den 16.-17. september 2011 14.09.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 563

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde almindelige anliggender 12/9-11 01.09.2011 Samlenotat

Rådsmøde almindelige anl. 12/9-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 17. juni 2011 11.08.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 534

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde Økofin 20/6-11 15.07.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 20/6-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 13/5-11 14.07.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 503

2010-11 (1. samling)

Note om mødet i Det Europæiske Råd 23-24/6-11 27.06.2011 EU note

EU-note

E 50

2010-11 (1. samling)

Formandskabets konlusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 23-24/6-11 24.06.2011 Notat

Det Europæiske Råd 23-24/6-11

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 20/6-11 10.06.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 20/6-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde økofin 17/5-11 26.05.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 17/5-11

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3088. samling i Rådet Økonomi og finans 17. maj 2011 17.05.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 17/5-11

2010-11 (1. samling)

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 17/5-11, punkt 12+13 11.05.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 17/5-11

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

Svar på spm. nr. S 1490 13.04.2011 Endeligt svar

Svar på S 1490

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 14/3-11 06.04.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 362

2010-11 (1. samling)

Hvordan vil ministeren i EU-sammenhæng påpege det problematiske i, at Storbrittanien vil lempe selskabsskatten og samtidig etablere særlige free zones, hvilket er i klar modstrid med både centrale elementer i Kommissionens six-pack (KOM (2010) 522-527) og konklusioner fra sidste EU-topmøde omkring bekæmpelse af skadelige tiltag på selskabsskatteområdet i forhold til de andre EU-lande? 01.04.2011 § 20-spørgsmål

S 1490

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/3-11 29.03.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 15/3-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Note om mødet i Det Europæiske Råd 24-25/3-11 28.03.2011 EU note

EU-note

E 42

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 11/2-11 23.03.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 333

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/3-11 04.03.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 15/3-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

3067. samling i Rådet Økonomi og finans 15. februar 2011 04.03.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 15/2-11

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/2-11 23.02.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 15/2-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 14/1-2011 18.02.2011 Referat

EUU alm. del

Bilag 264

2010-11 (1. samling)

Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 14/1-11 10.02.2011 Notat

EUU alm. del

Bilag 246

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 15/2-11 04.02.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 15/2-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde økonomi og finans 18/1-11 26.01.2011 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 18/1-11

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 18/1-11 24.01.2011 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 18/1-11

Bilag 3

2010-11 (1. samling)

3054. samling i Rådet Økonomi og finans 7. december 18.01.2011 Pressemeddelelse

Rådsmøde økofin 7/12-10

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 18/1-11 07.01.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 18/1-11

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 18/1-11 06.01.2011 Samlenotat

Rådsmøde økofin 18/1-11

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Formandskabets konklusioner fra mødet i Det Europæiske Råd 16-17/12-10 - dansk udgave 20.12.2010 Notat

Det Europæiske Råd 16-17/12-10

Bilag 7

2010-11 (1. samling)

Møde i Det Europæiske Råd den 16.-17. december 2010 20.12.2010 EU note

EU-note

E 24

2010-11 (1. samling)

Samlenotat vedr. rådsmøde (økonomi og finans) 7/12-10 26.11.2010 Samlenotat

Rådsmøde økofin 7/12-10

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Grund- og nærhedsnotat vedr. styrkelse af overvågningen af budgetstillinger 23.11.2010 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2010) 0526

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

EUU alm. del - svar på spørgsmål 24, fra udenrigsministeren 17.11.2010 Endeligt svar

EUU alm. del

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 22/10-2010 16.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 84

2010-11 (1. samling)

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 15/10 09.11.2010 Referat

EUU alm. del

Bilag 67

2010-11 (1. samling)

Redegørelse vedr. rådsmøde økonomi og finans 19/10-10 27.10.2010 Redegørelse vedr. rådsmøde

Rådsmøde økofin 19/10-10

Bilag 5

2010-11 (1. samling)

3040. samling i Rådet Almindelige anliggender, Luxembourg, den 25. oktober 2010 25.10.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde almindelige anl. 25/10-10

2010-11 (1. samling)

3041. samling i Rådet Udenrigsanliggender Luxembourg, den 25. oktober 2010 25.10.2010 Pressemeddelelse

Rådsmøde almindelige anl. 25/10-10

2010-11 (1. samling)

Fælles fransk/tysk deklaration om styrket koordination af de økonomiske politikker i EU. 20.10.2010 Meddelelse

KOM (2010) 0526

Bilag 1

2010-11 (1. samling)

Spm. om en redegørelse for den fælles erklæring om styrket økonomisk styring i EU mellem Frankrigs Præsident Sarkozy og Forbundskansler Merkel samt erklæringens betydning for Lissabontraktaten og for Danmarks forhold over for ØMU'en, til statsministeren, kopi til udenrigsministeren 20.10.2010 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 24

2010-11 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde (økonomi og finans) 19/10-10 18.10.2010 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 19/10-10

Bilag 4

2010-11 (1. samling)

Referat af det uformelle økonomi- og finansministermøde 30/9-1/10-10 14.10.2010 Notat

EUU alm. del

Bilag 23

2010-11 (1. samling)

Supplerende samlenotat vedr. rådsmøde økofin 19/10-10 - pkt. 8aii og 10 11.10.2010 Samlenotat

Rådsmøde økofin 19/10-10

Bilag 2

2010-11 (1. samling)

Spm. om Kommissionens lovgivningspakke, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren, 08.10.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0526

Spørgsmål 1

2010-11 (1. samling)

KOM (2010) 0526 - svar på spørgsmål 1, fra udenrigsministeren 13.10.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0526

Spørgsmål 1

2010-11 (1. samling)

Spm. om overvågning af udviklingen i de offentlige finanser i forhold til BNP, til udenrigsministeren, kopi til finansministeren. 08.10.2010 Udvalgsspørgsmål

KOM (2010) 0526

Spørgsmål 2

2010-11 (1. samling)

KOM (2010) 0526 - svar på spørgsmål 2, fra udenrigsministeren 13.10.2010 Endeligt svar

Svar på KOM (2010) 0526

Spørgsmål 2

2010-11 (1. samling)

Kommissionens lovgivningspakke om bedre styring af de offentlige finanser og de makroøkonomiske forhold 07.10.2010 EU note

EU-note

E 3

2010-11 (1. samling)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik