Møde nr. 16 i Europaudvalget

5. Udgave

Bemærk punkt 2 om Finanspagten åbent

Mødedato: fredag den 20. januar 2012
Mødetidspunkt: 5 min. efter afstemninger i Salen, dog tidligt kl. 10.30
Sted: Vær. 2-133
Dagsorden
1.

Rådsmøde nr. 3141 (økonomi og finans) den 24. januar 2012

Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministerenFO
3.

Rådsmøde nr. 3140 (landbrug og fiskeri) den 23. januar 2012

Forelæggelse ved fødevareministeren


4.

Rådsmøde nr. 3143 (almindelige anliggender) den 27. januar 2012

Forelæggelse ved europaministeren


5.

Samråd med europaministeren vedr. samrådsspørgsmål C om forfatningsændringerne i Ungarn


L
6.

Godkendelse af tidsplan for udvalgets behandling af B 17


L
7.

Udvalgets behandling af grønbog om et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

KOM (2011) 0941


L
8.

Udvalgets behandling af udtalelse om revision af udbudsdirektivet

KOM (2011) 0896


L
9.

L
10.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1, 3 og 4 nævnte møder2.

Kommissionens forslag til retsakter vedr. styrket euro samarbejde

- Udveksling af synspunkter KOM (2011) 0819, KOM (2011) 0821


7.

(Evt.) Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Udkast til rådskonklusioner KOM (2011) 0005, KOM [2011] 0004


9.

Udgået (Evt.) Information fra formandskabet vedr. aktuelle lovforslag

- Orienterende debat


10.

Kommissionens forslag til en rammeforordning vedr. makrofinansiel assistance

- Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (økonomi og finans) den 24. januar 2012 KOM (2011) 0396


11.

Eventuelt


12.

Siden sidst

Ingen punkter


Dagsordenspunkt 1 henhører under Erhvervs- og Vækstministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort1.

Reformpakke om den fælles landbrugspolitik ?Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)

- Udveksling af synspunkter KOM (2011) 0626


2.

Formandskabets arbejdsprogram for første halvår af 2012

- Præsentation


3.

(Evt.) Kommissionens strategi for beskyttelse af dyr og dyrevelfærd for 2011-2015

- Præsentation KOM (2012) 0006


5.

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU’s fjernområder

- Tidlig forelæggelse KOM (2010) 0498


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst

Ingen punkter


Alle punkter hører under Fødevareministeriets ressort2.

Præsentation af det danske EU-formandskabs arbejdsprogram

- Præsentation


4.

Forberedelse af Det Europæiske Råd den 1. - 2. marts 2012

- Politisk drøftelse


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst

Ingen punkter


Dagsordenspunkt 1 er Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-4 henhører under Udenrigsministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik