L 124 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.
(Udvidet adgang til at anvende anonyme vidner).
Af: Justitsminister Lars Barfoed (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2010-11 (1. samling)
Status: Stadfæstet

Bilag

PDF HTML REU kommenteret høringsoversigt.doc
PDF HTML Bilag 1.doc
PDF HTML Bilag 2.pdf
PDF HTML fresendelsesbrev (L 124).doc
PDF HTML Høringssvar.pdf
PDF HTML Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
PDF HTML fremsendelsesbrev (L 124).doc
PDF HTML høringssvar.pdf
PDF HTML L124.pdf
PDF HTML L124.pdf
PDF HTML Ny L 124.pdf
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik