L 180 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2011-12
Status: Delt

Spørgsmål 22

Af:
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)
Til:
justitsminister Morten Bødskov (S)
Dato:
02-05-2012
Samling:
2011-12
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Mener ministeren, at det stemmer overens med lovforslagets intentioner om at sikre, at asylansøgere "får en grundig og fuldt ud retssikkerhedsmæssig forsvarlig behandling af deres asylansøgning" og underbygger "Flygtningenævnets rolle som et sagkyndigt nævn af domstolslignende karakter med en høj grad af faglig ekspertise", når Dansk Flygtningehjælps asylafdeling ikke - som det var praksis indtil 2002 - på forhånd kan modtage sagsakterne i konkrete asylsager og kan drøfte dem med Dansk Flygtningehjælps medlemmer af nævnet inden nævnsmøderne, jf. Dansk Flygtningehjælps høringssvar af 16. april 2012?

Endeligt svar

Dokumentdato:
22-05-2012
Modtaget:
22-05-2012
Omdelt:
23-05-2012

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik