L 180 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven.
(Revision af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, ændring af kravene til herboende udlændinge for opnåelse af ægtefællesammenføring, udvidelse af Flygtningenævnet, ændring af udvisningsreglerne, langtidsvisum til adoptivbørn).
Af: Justitsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik
Samling: 2011-12
Status: Delt

Spørgsmål 23

Af:
Johanne Schmidt-Nielsen (EL)
Til:
justitsminister Morten Bødskov (S)
Dato:
03-05-2012
Samling:
2011-12
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

Mener ministeren, at man kunne formulere reglerne om Flygtningenævnets virke således, at man på den ene side sikrer, at myndighedsrepræsentanter i nævnet ikke modtager instruktion om konkrete sager fra den myndighed, der har indstillet dem, og på den anden side, at Dansk Flygtningehjælps asylafdeling - i lighed med praksis indtil 2002 - får mulighed for at læse de konkrete sagsakter og inden nævnsmødet drøfte dem med det medlem, Dansk Flygtningehjælp har indstillet, og som skal behandle den pågældende asylsag - jf. Dansk Flygtningehjælps høringssvar af 16. april 2012?

Endeligt svar

Dokumentdato:
22-05-2012
Modtaget:
22-05-2012
Omdelt:
23-05-2012

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik