Møde nr. 33 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato: fredag den 22. maj 2015
Mødetidspunkt: Kl. 09.45
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Modtagelse af deputationer:b.

Det Danske Smart Cities-Netværk om europæisk investering i smart city-arbejde

KOM (2015) 00103.

Rådsmøde nr. 3392 (konkurrenceevne) den 28.-29. maj 2015

Erhvervs- og vækstministeren forelægger dagsordenspunkterne 1 samt 6-9. Ministeren for uddannelse og forskning forelægger dagsordenspunkterne 2-5


4.

Rådsmøde nr. 3391 (udenrigsanliggender - udvikling) den 26. maj 2015

Forelæggelse ved handels- og udviklingsministerenL
6.

Eventuelt


NB.

Erhvervsudvalgets medlemmer er inviteret til at deltage under pkt. 2


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkt 3 og 4 nævnte møder.
2.

Rådskonklusioner om en køreplan for realisering af det europæiske forskningsrum

- Vedtagelse


3.

Rådskonklusioner om en bedre rådgivningsstruktur for det europæiske forskningsrum

- Vedtagelse


4.

Science 2.0 - opfølgning på offentlig høring

- Politisk drøftelse


5.

Rådskonklusioner vedrørende ”Hen imod åben og dataintensiv forskning som drivkraft for hurtigere og bredere innovation”

- Vedtagelse

KOM (2014) 0442


9.

Det digitale indre marked


a.

Strategi for et digitalt indre marked for Europa

- Præsentation ved Kommissionen/ Udveksling af synspunkter

KOM (2015) 0192


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Justitsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-5 hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 6-9 hører under Erhvervs- og vækstministeriets ressort.
4.

Kapacitetsudvikling for sikkerhed og udvikling

- Orientering

JOIN (2015) 0017


5.

Eventuelt


6.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkterne hører under Udenrigsministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik