KOM (2016) 0861, spørgsmål 11

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
20-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren nærmere forklare, hvad det indebærer, at forordningen om det indre marked for elektricitet vil regulere ”tiltag til sikring af et tilstrækkeligt niveau af produktionskapacitet på tværs af Europa, uden at nationale kapacitetsmekanismer tilgodeser national produktionskapacitet på bekostning af markedsaktører i andre medlemsstater”, og hvorledes det kan have indflydelse på dansk energiplanlægning.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-01-2018
Modtaget:
16-01-2018
Omdelt:
17-01-2018

Fil(er)

Titel
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 7: Spm. om, hvilke positive og negative effekter det vil have at fjerne prisregulering på engrosmarkedet i Danmark som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 8: Spm. om, i hvilket omfang det vil påvirke økonomien i solcelleanlæg og landmøller, når der som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet overføres et større økonomisk ansvar til VE-anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 9: Spm. om, hvad det betyder i praksis, at der med forordningen om det indre marked for elektricitet indføres en effektiv priszoneinddeling i el-markedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 10: Spm. om, hvilke aktuelle danske reguleringer af el-området, som overtages af EU, når forordningen om det indre marked for elektricitet indfører tilpasning af regler for grænseoverskridende handel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 12: Spm. om, hvilke effekter det har for transmissionsselskaberne og for forbrugerne, når der med forordningen gennemføres ændringer i forhold til transmissionsselskabernes (TSO’ernes) muligheder for anvendelse af indtjening fra internationale el-forbindel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 13: Spm. om, hvad det betyder for business-casen, samfundsøkonomien og for forbrugerne i forhold til den planlagte Viking Link, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 14: Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 15: Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som forhindrer Danmark i at føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik