KOM (2016) 0861, spørgsmål 15

Af:
Søren Søndergaard (EL)
Til:
energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)
Kopi til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
20-12-2017
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af Europaudvalgsmødet den 1. december 2017 bedes ministeren oplyse, om der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som forhindrer Danmark i at føre en energipolitik, hvor vi nationalt selv bestemmer udbygning af energiproduktion med hensyn til art og omfang og energiens anvendelse nationalt.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
16-01-2018
Modtaget:
16-01-2018
Omdelt:
17-01-2018

Fil(er)

Titel
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 7: Spm. om, hvilke positive og negative effekter det vil have at fjerne prisregulering på engrosmarkedet i Danmark som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 8: Spm. om, i hvilket omfang det vil påvirke økonomien i solcelleanlæg og landmøller, når der som konsekvens af forordningen om det indre marked for elektricitet overføres et større økonomisk ansvar til VE-anlæg, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 9: Spm. om, hvad det betyder i praksis, at der med forordningen om det indre marked for elektricitet indføres en effektiv priszoneinddeling i el-markedet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 10: Spm. om, hvilke aktuelle danske reguleringer af el-området, som overtages af EU, når forordningen om det indre marked for elektricitet indfører tilpasning af regler for grænseoverskridende handel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 11: Spm. om, hvad det indebærer, at forordningen om det indre marked for elektricitet vil regulere tiltag til sikring af et tilstrækkeligt niveau af produktionskapacitet på tværs af Europa", til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 12: Spm. om, hvilke effekter det har for transmissionsselskaberne og for forbrugerne, når der med forordningen gennemføres ændringer i forhold til transmissionsselskabernes (TSO’ernes) muligheder for anvendelse af indtjening fra internationale el-forbindel, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 13: Spm. om, hvad det betyder for business-casen, samfundsøkonomien og for forbrugerne i forhold til den planlagte Viking Link, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
kom (2016) 0861 - Spørgsmål 14: Spm. om, hvorvidt der er elementer i forordningen om det indre marked for elektricitet, som negativt vil påvirke de danske muligheder for en energipolitik, hvor vi prioriterer at elektrificere samfundet, til energi-, forsynings- og klimaministeren, kopi til udenrigsministeren 20.12.2017
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik