Forslag til FORORDNING om ændring af de forskellige forordninger om de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'erne)

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 1094/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger), forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), forordning (EU) nr. 345/2013 om europæiske venturekapitalfonde, forordning (EU) nr. 346/2013 om europæiske sociale iværksætterfonde, forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter, forordning (EU) 2015/760 om europæiske langsigtede investeringsfonde, forordning (EU) 2016/1011 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og forordning (EU) 2017/1129 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked (EØS-relevant tekst) {SWD(2017) 308 final} - {SWD(2017) 309 final}

Denne artikel dækker disse emner:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_EN_impact_assessment_part1_v12.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Ændret forslag

2_DA_ACT_part1_v2.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.09.2017
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2017/0230
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF, Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 11.01.2018, 27.11.2018
 • 08-02-2019 kl. 08:00
  Europaudvalget
 • 18-01-2019 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 16-11-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 28-09-2018 kl. 10:00
  Europaudvalget
 • 03-11-2017 kl. 10:00
  Europaudvalget
Titel Dato Dokumenttype Nummer
Samlenotat vedr. rådsmøde økonomi og finans 14/6-19 29.05.2019 Samlenotat

Rådsmøde økofin 14/6-19

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 12.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 502

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/2-19 12.03.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 503

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 07.02.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 409

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 18/1-19 07.02.2019 Referat

EUU alm. del

Bilag 410

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 05.02.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 403

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. økofin 12/2-19 31.01.2019 Samlenotat

Rådsmøde økofin 12/2-19

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Spm. om, hvorvidt regeringen støtter Kommissionens forslag om at styrke ESA’ernes rolle i forbindelse med tvistbilæggelse mellem nationale tilsynsmyndigheder, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren 29.01.2019 Udvalgsspørgsmål

KOM (2017) 0536

Spørgsmål 2

2018-19 (1. samling)

KOM (2017) 0536 - svar på spm. 2, om hvorvidt regeringen støtter Kommissionens forslag om at styrke ESA’ernes rolle i forbindelse med tvistbilæggelse mellem nationale tilsynsmyndigheder, fra finansministeren 26.02.2019 Endeligt svar

Svar på KOM (2017) 0536

Spørgsmål 2

2018-19 (1. samling)

Beslutningsreferat vedr. rådsmøde økonomi og finans 22/1-19 18.01.2019 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 22/1-19

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Internt dokument 15.01.2019 Notat

EUU alm. del

Bilag 315

2018-19 (1. samling)

Samlenotat vedr. økofin 22/1-19 10.01.2019 Samlenotat

Rådsmøde økofin 22/1-19

Bilag 1

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 13.12.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 227

2018-19 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 151 om ministeren vil sende udvalget sit talepapir fra samrådet den 6/12-18 om Europa-Kommissionens reviderede forslag om øgede beføjelser til de europæiske tilsynsmyndigheder (EBA) i forbindelse med hvidvask, fra erhvervsministeren 11.12.2018 Notat

KOM (2017) 0536

Bilag 5

2018-19 (1. samling)

Udtalelse fra Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om Europa-Kommissionens forslag om øgede beføjelser til EBA 14.11.2018 Notat

KOM (2017) 0536

Bilag 4

2018-19 (1. samling)

Brev til EUU om Europa-Kommissionens forslag om øgede beføjelser til EBA 14.11.2018 Notat

ERU alm. del

Bilag 57

2018-19 (1. samling)

Oplæg fra udvalgsmødet den 8/9-18 Kommissionens forslag om styrkede beføjelser til EBA 09.11.2018 Notat

ERU alm. del

Bilag 54

2018-19 (1. samling)

EU-Kommissionen vil styrke Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) beføjelser ifm. hvidvask 06.11.2018 EU note

EU-note

E 8

2018-19 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 355 om en afklaring af, om Danmark eventuelt i praksis foretager en mere omfattende implementering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav, der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. Hvidvaskdirektiv i andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, fra erhvervsministeren 31.10.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 81

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 29.10.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 76

2018-19 (1. samling)

Kopi af ERU alm. del - bilag 19: Europa-Kommissionens svar af 11. oktober 2018 om de danske og de estiske tilsynsmyndigheders tilsyns‐ og myndighedsansvar 24.10.2018 Meddelelse

EUU alm. del

Bilag 57

2018-19 (1. samling)

Grund- og nærhedsnotat om bekæmpelse af hvidvask 23.10.2018 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2017) 0536

Bilag 2

2018-19 (1. samling)

Fortroligt dokument 23.10.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 53

2018-19 (1. samling)

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 28/9-18 23.10.2018 Referat

EUU alm. del

Bilag 54

2018-19 (1. samling)

Brev til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget vedr. anmodning om behandling af forslag om øgede beføjelser til Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) i forbindelse med hvidvask 10.10.2018 Notat

KOM (2017) 0536

Bilag 3

2018-19 (1. samling)

Spm. om hvor mange medarbejdere, der er tilknyttet det europæiske banktilsyn (EBA), til finansministeren, kopi til udenrigsministeren 28.09.2018 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 416

2017-18

Internt dokument 25.09.2018 Notat

EUU alm. del

Bilag 1005

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 2/10-18 20.09.2018 Samlenotat

Rådsmøde økofin 2/10-18

Bilag 1

2017-18

Spm. om oversendelse af de høringssvar, der er kommet ind i forbindelse med Erhvervsministeriets høring over Europa-Kommissionens forslag til revision af forordningerne vedr. de europæiske tilsynsmyndigheder, til erhvervsministeren, kopi til udenrigsministeren 19.12.2017 Udvalgsspørgsmål

KOM (2017) 0536

Spørgsmål 1

2017-18

KOM (2017) 0536 - svar på Spm. 1, om oversendelse af de høringssvar, der er kommet ind i forbindelse med Erhvervsministeriets høring over Europa-Kommissionens forslag til revision af forordningerne vedr. de europæiske tilsynsmyndigheder, fra erhvervsministeren 22.12.2017 Endeligt svar

Svar på KOM (2017) 0536

Spørgsmål 1

2017-18

Grund- og nærhedsnotat om revision af forordningerne vedr. de europæiske tilsynsmyndigheder 15.12.2017 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2017) 0536

Bilag 1

2017-18

Fortroligt dokument 22.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 163

2017-18

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 3/11-17 22.11.2017 Referat

EUU alm. del

Bilag 164

2017-18

Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 7/11-17 26.10.2017 Samlenotat

Rådsmøde økofin 7/11-17

Bilag 1

2017-18

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik