Forslag til FORORDNING om CO2-emissioner fra personbilers og nye lette erhvervskøretøjer

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers  og nye lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Unionens integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler og lette erhvervskøretøjer og om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007  (omarbejdning) EØS-relevant tekst) {SWD(2017) 650 final} - {SWD(2017) 651 final}

Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:
Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning

1_DA_ACT_part1_v2.pdf

1_DA_annexe_proposition_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2.pdf

SWD-dokument

1_EN_impact_assessment_part1_v5.pdf

1_EN_impact_assessment_part2_v4.pdf

Følgebrev protokol nr. 2

1_DA_letter.pdf

Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
08.11.2017
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2017/0293
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 192, stk. 1 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 27.03.2018
  • 05-10-2018 kl. 10:00
    Europaudvalget
  • 22-06-2018 kl. 10:00
    Europaudvalget
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik