Møde nr. 37 i Europaudvalget

3. Udgave

Bemærk revideret samlenotat på rådsmøde miljø, pkt. 5.

Mødedato: fredag den 22. juni 2018
Mødetidspunkt: Kl. 10.00
Sted: 2-133
Dagsorden


1.

Rådsmøde nr. 3628 (miljø - miljødelen) den 25. juni 2018 Forelæggelse ved miljø- og fødevareministeren


2.

Rådsmøde nr. 3627 (udenrigsanliggender inkl. forsvar) den 25. juni 2018 Forelæggelse ved forsvarsministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3628 (miljø – klimadelen) den 25. juni 2018 Forelæggelse ved energi-, forsynings- og klimaministeren


L
4.

Status for og drøftelse af deltagelse på borgerdialogmøder og folkehøring om EU’s fremtid


L
5.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1-3 nævnte møder.
1.

Forslag om fastsættelse af reduktionskrav for nye person- og varebilers CO2-udledning

- Politisk drøftelse

KOM (2017) 0676


FO
2.
4.

Cirkulær Økonomi – opfølgning på handlingsplan

- Udveksling af synspunkter

KOM (2018) 0032, KOM (2018) 0029, KOM (2018) 0028


5.

Forslag til Rådets afgørelse om indsendelse, på vegne af den europæiske union, af forslag til ændring af bilag 2 og 3 til aftalen om beskyttelse af afrikansk-eurasiske migrerende vandfugle (AEWA)

– Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmøde (miljø) den 25. juni 2018, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2018) 0399


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 og 2 hører under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 3, 4 og 5 hører under Miljø- og Fødevareministeriets ressort.Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik