Møde nr. 3 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk: Revideret samlenotat vedr. punkt 2 og 3 under punkt 1 (de to FO'er)

Mødedato: fredag den 13. oktober 2017
Mødetidspunkt: kl. 11.00
Sted: 2-133
Dagsorden


FO
1.

Rådsmøde nr. 3569 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - socialdelen) den 23. oktober 2017 Forelæggelse ved beskæftigelsesministeren


2.

Samråd med transport-, bygnings- og boligministeren om mål for de ikke kvotebelagte sektorer

KOM (2016) 0482


L
3.

Evaluering af Europaudvalgets borgermøder den 19. og 20. september 2017


L
4.

Drøftelse om Europaudvalgets borgervendte aktiviteter som opfølgning på borgermøderne den 19. og 20. september 2017


L
5.

Orientering vedr. konstituerende møde i Europol JPSG


L
6.

Drøftelse vedr. Europaudvalgets behandling af Jean-Claude Junckers ”State of the Union”-tale


L
7.

Orientering om arbejdsgruppe om Folketingets behandling af EU-sager


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over det under punkt 1 nævnte møde
a.

Nøgleudfordringer for beskæftigelsen


b.

Væsentligste socialpolitiske udfordringer


5.

Evetuelt


6.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Socialministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 2-4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik