Møde nr. 36 i Europaudvalget

4. Udgave

Bemærk mødedag og mødetidspunkt

Mødedato: onsdag den 20. juni 2018
Mødetidspunkt: kl. 11.30
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Rådsmøde nr. 3630 (almindelige anliggender – Art. 50) den 26. juni 2018 Forelæggelse ved finansministeren


FO/L
2.

Rådsmøde nr. 3629 (almindelige anliggender) den 26. juni 2018 Forelæggelse ved finansministeren


FO
3.

Rådsmøde nr. 3626 (økonomi og finans) den 22. juni 2018 Forelæggelse ved finansministeren


FO
4.

Rådsmøde nr. 3635 (økonomi og finans - budget) den 24. juli 2018 Forelæggelse ved finansministeren


FO
5.

Kontrol med likvide midler, der føres ind i eller ud af EU Forelæggelse ved skatteministeren

- Sagen forventes sat på dagsorden for et kommende rådsmøde mhp. vedtagelse

KOM (2016) 0825L
7.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 1, 2, 3 og 4 nævnte møder
FO
a.

Albanien


b.

Makedonien


c.

Kosovo


d.

Bosnien/Hercegovina


e.

Serbien


f.

Montenegro


6.

Den inter-institutionelle aftale om bedre lovgivning (IIA)

- Status


8.

Eventuelt


9.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1, 2, 3, 5-7 hører under Udenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 4 hører under Finansministeriets ressort.
1.

Forslag om styrket administrativt momssamarbejde

- Generel indstilling

KOM (2017) 0567, KOM (2017) 0706


FO
2.

Forslag om quick fixes på momsområdet og grundlæggende elementer i det endelige momssystem

- Generel indstilling

KOM (2017) 0568, KOM (2017) 0569


5.

Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten

- Vedtagelse

KOM (2018) 0433, KOM (2018) 0429, KOM (2018) 0428, KOM (2018) 0431, KOM (2018) 0432, KOM (2018) 0430


7.

Forslag om paneuropæisk personligt pensionsprodukt (PEPP)

- Tidlig forelæggelse

KOM (2017) 0343


8.

Forslag om grænseoverskridende distribution af investeringsfonde

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0092, KOM (2018) 0110


10.

Eventuelt


11.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 og 2 hører under Skatteministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3, 7 og 8 hører under Erhvervsministeriets og Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4, 5 og 6 hører under Finansministeriets ressort.
FO
1.

Kommissionens forslag til EU’s budget for 2019

- Politisk enighed

SEK (2018) 0250


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Dagsordenspunkt 1 hører under Finansministeriets ressort.


Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik