Europaudvalget, Alm. del spørgsmål 214

Af:
Kenneth Kristensen Berth (DF)
Til:
udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
Dato:
25-05-2018
Samling:
2017-18
Status:
Endeligt besvaret

Spørgsmålets ordlyd:

I forlængelse af forelæggelsen for Europaudvalget den 9. maj 2018 af sagen om Kommissionens kritik af Polen angående retsstatsprincipper bedes ministeren redegøre for de forskelle, der måtte være, mellem på den ene side de tidligere gældende regler for højesteretsdommere i Polen i form af afgrænsede ansættelsesperioder og på den anden side de nugældende regler, der efter sigende medfører såkaldt ”tvangspensionering” af dommere. Ministeren bedes desuden oplyse, om ikke det før som nu er det polske parlament, Sejmen, der udpeger højesteretsdommere – i negativt fald bedes ministeren redegøre for forskellene i udpegelsesprocedurer.

Denne artikel dækker disse emner:

Endeligt svar

Dokumentdato:
14-06-2018
Modtaget:
14-06-2018
Omdelt:
14-06-2018

Fil(er)

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik