Møde nr. 31 i Europaudvalget

3. Udgave

Mødedato: onsdag den 03. april 2019
Mødetidspunkt: Kl. 09.00
Sted: 2-133
Dagsorden


L
1.

Ekstraordinært rådsmøde (almindelige anliggender – Art. 50) den 9. april 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


FO
2.

Rådsmøde nr. 3685 (almindelige anliggender) den 9. april 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


3.

Rådsmøde nr. 3684 (udenrigsanliggender) den 8. april 2019 Forelæggelse ved udenrigsministeren


4.

Orientering om EU-retssag C-89/18, A mod UIM, om det tidligere danske tilknytningskrav i forhold til Associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet Orientering ved udlændinge- og integrationsministeren


L
5.

Drøftelse og evt. afgivelse af betænkninger over følgende beslutningsforslag:


a.

B 68 (om beskatning af EU ansattes løn) (EL)
L
7.

Drøftelse af mulige modeller for EU-sager i Folketingssalen


L
8.

Eventuelt


Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkter 1-3 nævnte møder.


LL
1.

Forberedelse af møde i Det Europæiske Råd (Art. 50) den 10. april 2019


2.

Eventuelt


3.

Siden sidst


Alle dagsordenspunkter hører under Udenrigsministeriets ressort.
1.

MFF 2021-2027

- Politisk drøftelse

KOM (2018) 0321, KOM (2018) 0326, KOM (2018) 0327, KOM (2018) 0328, KOM (2018) 0323, KOM (2018) 0325, KOM (2018) 0322


FO
5.

Forslag til Rådets afgørelse om associering af de oversøiske lande og territorier med den Europæiske Union, herunder forbindelser mellem Den Europæiske Union på den ene side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side

- Tidlig forelæggelse

KOM (2018) 0461


6.

Eventuelt


7.

Siden sidst


Dagsordenspunkterne 1 og 2 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 3-5 hører under Udenrigsministeriets ressortRing til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik