Om radiostøjdæmpning af køretøjer, og om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Kommissionens direktiv 2005/49/EF af 25. juli 2005 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 72/245/EØF om radiostøjdæmpning af køretøjer (elektromagnetisk kompabilitet) og om ændring af direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 194 af 26. juli 2005, s. 12

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik