Direktiv om bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/122/EF af 12. december 2006 om 30. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (perfluoroktansulfonater)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 372 af 27. december 2006, s. 32

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2005) 0618


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation

Andre oplysninger:
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik