Direktiv om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/64/EF af 13. juli 2009 om radiostøjdæmpning af landbrugs- og skovbrugstraktorer (elektromagnetisk kompatibilitet)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 216 af 20. august 2009, s. 1

EU-Oplysningens statusblad: KOM (2007) 0462


Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Ingen referencer disponible for Danmark i EUR-Lex Da der er tale om kodificering af et direktiv (Direktiv 75/322/EØF), skal der i dette tilfælde ikke ske en ny implementering

Andre oplysninger:
Denne artikel dækker disse emner:

Spørgsmål & svar


Søg i alle spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik