Direktiv om optagelse af heptamaloxyloglucan som aktivstof

Kommissionens direktiv 2010/14/EU af 3. marts 2010 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage heptamaloxyloglucan som aktivstof
(EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 53 af 4. marts 2010, s. 7

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik