Direktiv om udvidet anvendelse af aktivstoffet penconazol

Kommissionens direktiv 2010/34/EU af 31. maj 2010 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår udvidet anvendelse af aktivstoffet penconazol(EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse i EU-Tidende: L 134 af 1. juni 2010, s. 73

Forskrifter, der gennemfører direktivet:
Retsinformation
Ring til os på
Tlf: +45 3337 3337
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Følg os på Facebook
Følg os på Twitter
Folketingets cookiepolitik